The Secret of Success

Met heldere managementstrategieën, bevinden we ons op de grens tussen «  business » en computertechnologie. Onze functionering is afgestemd op gestandaardiseerde benchmarks. 

We leiden projecten en verzorgen interim-management opdrachten op de volgende vlakken.


Consulting

Process Management : In hun zoektocht naar efficiëntie, worden netwerkbeheerders geconfronteerd met een complexiteit, met name in het beheersen van processen en het identificeren van de impact van veranderingen in strategische bedrijfskwesties.

 • Process design and redesign : ons methodologische kader dekt alle complexiteit van uw processen en is uitgerust om de analyse-/designprocessen te optimaliseren.
 • Change management : dankzij een diepgaande analyse van de hiaten tussen de huidige en de toekomstige situatie, omvat onze methodologie alle aspecten die door verandering worden beïnvloed. We zorgen ervoor dat een zekere mate van gereedheid wordt bereikt, voordat we in productie gaan.
 • Capacity management : Gate-16 heeft een specifieke methode ontwikkeld om uw noden nauwkeurig in te schatten op basis van de beoogde doelstellingen.

Software Design : procesautomatisering is de uitgelezen manier om tegelijkertijd prestaties en kwaliteit te verbeteren. Gate-16 is een erkend expert in Software Design, met name met twee mega-applicaties als referentie (voor de ene 6.000 gebruikers, en voor de andere 30.000 gebruikers). Ons serviceaanbod doorloopt een volledige set specificaties :

 • Behoeftenanalyse en conceptuele analyse : definiëring van noden, gebruikers en hulpmiddelen ; schatting van de acquisitiekosten. We schetsen toekomstige geautomatiseerde processen, voeren workshops uit en analyseren informatie die ten grondslag ligt aan de processen, en dit rekening houdend met reeds bestaande applicaties.
 • Functioneel en technisch ontwerp : we detailleren de werking van de applicatie en definiëren integraal de technische en software-architectuur.

Audit : Een systematische aanpak, een grondige analyse en een transversale diagnose zijn essentieel om de besluitvormingsprocessen met betrekking tot de meest kritieke aanpassingen te voeden.

 • Quality Management System (ISO 9001) : we bieden een kwalitatief auditsysteem aan om procesafwijkingen, aandachtspunten of operationele zwakheden op te sporen. Gate-16 ondersteunt u in alle fasen bij het verkrijgen van uw certificering bij een externe instantie.
 • Information Security Management System (ISO 27001) : omdat al uw informatie langs een groot aantal mensen passeert, moet deze worden geïdentificeerd, evenals hun kwetsbaarheden en mogelijkheid tot uitbuiting door bedreigingen. Gate-16 geeft prioriteit aan deze risico’s en biedt u een robuust portfolio beveiligingsmaatregelingen aan.

IT transition and opérations

IT Outsourced Organisation : het aansturen van externe teams vereist het gebruik van gestandaardiseerde operationele processen, solide tools en specifiek vaardighedenbeheer om een ​​adequaat niveau van ondersteuning te garanderen.

 • Service Management Process : bij het (her)inrichten van IT-processen hanteren we twee referentiekaders:
  • COBIT voor IT-ontwikkelings-en implementatieactiviteiten; ITIL voor IT-service activiteiten;
  • We geven vanzelfsprekend de voorkeur aan elke repository die specifiek is aan een bestaande sector. Onze oplossingen zijn end-to-end ;
 • Tools and Reporting : onze ondersteuningstools hebben een aanzienlijke en positieve impact op uw productiviteit. Bepaalde processen kunnen tot op verrassende hoogte worden geautomatiseerd.
 • Staffing : we werven de teams die nodig zijn om uw applicatie of infrastructuur te beheren aan en runnen ze vervolgens. Dit serviceaanbod kan worden uitgevoerd in een « time & means » modus (beheer) of in een « managed services » modus (vooraf gedefinieerd pakket).

Transition and Operations Management : wij verzorgen uw transformatieprogramma’s.

 • IT Transition : onze sterke ervaring betreft de exploitatie van communicatienetwerken, IT-netwerken en datacenters in verschillende sectoren;
 • Operations Management : Gate-16 biedt u operationele managers die uw teams zullen aansturen, evenals het design, het testen en de implementatie van uw nieuwe processen.

Headhunting and HR Services

Headhunting : Het vinden van de juiste persoon voor de juiste baan is tijdrovend en vereist dat kandidaten een positieve en boeiende ervaring aangeboden krijgen. Gate-16 ondersteunt u bij de rekrutering van gekwalificeerde professionals die aan uw noden voldoen. We doen er alles aan om u kwaliteitsprofielen te bieden die vooraf zijn gevalideerd door onze headhunter.

Onze diensten betreffen voornamelijk de IT-sector (infrastructuur, beveiliging, ontwikkeling, architectuur, projectbeheer, enz.), maar ook administratie (coördinatie, front-office, HR, enz.).

Team set-up : Wij huren personeel in op onze loonlijst (outsourcing) of op uw loonlijst. Hoe dan ook, wij zorgen van begin tot eind voor uw processen.